Tarieven

Coaching

Tarieven

Ik werk met marktconforme tarieven van €100 per uur. Een sessie duurt gemiddeld 1 tot 1.5 uur. Voor reiskosten rekenen wij ook een standaardprijs van €0,27 per km, onafhankelijk van de locatie in Nederland waar de sessie plaatsvindt.

Naast een vast tarief per los gesprek/sessie, bied ik ook een pakket van 6 gesprekken aan, een waarmee de school 1 gesprek gratis krijgt.

Locatie

De gesprekken vinden op school of op een, in overleg met coach en cliënt, nader te bepalen locatie plaats. Verwacht wordt dat, indien gesprekken op school plaats vinden, school een adequate ruimte ter beschikking stelt